วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5243/2550


5243/2550   ธนาคารจำเลยที่ 1 เปิดรับจองพระจากประชาชนทั่วไปในจังหลัดลำปางในสาขาของจำเลยที่ 1  โจทก์จองพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำ จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 159,992 บาท  ในนามของตนเองที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาย่อยถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง ชำระเงินแล้ว  ต่อมาโจทก์ไม่ได้รับพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำ 8 ชุดดังกล่าว  แต่จำเลยที่ 1 คืนเงินโดยสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน 159,992 บาทแก่โจทก์  โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมรับเงินคืน  แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องและนำสืบว่าโจทก์ได้รับจองพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาทมาจากบุคคลภายนอกที่สั่งจองจากโจทก์จำนวน 7 ชุด  ก็เป็นเพียงแสดงให้เห็นถึงค่าเสียหายที่โจทก์อาจได้รับจากการสั่งจองพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาท   หากโจทก์ไม่สามารถส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอกได้  และทำให้โจทก์ผิดสัญญา  เนื่องจากปัจจุบันพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาทดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น   ข้อเท็จจริงดังกล่าวหาใช่เป็นเรื่องตัวการตัวแทนระหว่างโจทก์กับบุคคลภายนอกอันจะต้องได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือมาฟ้องไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น