วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.1/2544


ยช.1/2544    การที่โจทก์ซึ่งเคยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหายของจำเลยที่ 1 ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่าเป็นสินสมรสของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ก่อน จำเลยทั้งสองให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 จึงเป็นกรณีพิพาทโต้เถียงว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1470 ถึง 1474 อันถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทางทรัพย์สิน  จึงเป็นคดีครอบรัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา  11  (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น