วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.14/2544


ยช.14/2544    โจทก์ที่  1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. เมื่อ ส. ถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นภริยา ส. ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน โดยเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส อ้างว่าจำเลยดำเนินการทำนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินระหว่าง ส. และจำเลย เนื่องจากจำเลยทำหนังสือมอบอำนาจของ ส. โดยปราศจากความยินยอมและทำหนังสือให้ความยินยอมของโจทก์ที่ 1  เพื่อกระทำการดังกล่าว โดยโจทก์ที่ 1 มิได้รู้เห็นยินยอม เป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  1477 และมาตรา  1480   อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทางทรัพย์สิน จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534 มาตรา 11 (3)
                       ฟ้องของโจทก์ที่  2 ถึงที่  5  เป็นการขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินแปลงเดียวกันกับที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องจำเลย ทั้งเป็นกรณีเกิดจากการกระทำของจำเลยในคราวเดียวกัน  ถือว่ามูลความ แห่งคดีเกี่ยวข้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น