วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.23/2544


ยช.23/2544    โจทก์ฟ้องว่า  ส.  สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโอน ที่ดินให้แก่จำเลย และศาลจังหวัดสุพรรณบุรีพิพากษาตามยอมโดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอม  จึงมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สมบูรณ์  ขอให้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมสัญญาประนีประนอมยอมความ  จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทมิใช่สินสมรสระหว่างโจทก์กับ ส. คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า ที่พิพาทเป็นสินสมรสหรือไม่  กรณีจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1474 (1) ส่วนข้ออ้างที่ว่า ส. โอนที่ดินพาทให้แก่จำเลย  โดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมนั้น เป็นการจัดการสินสมรสไปโดยฝ่ายเดียวโดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ตามมาตรา 1480  ประกอบด้วยมาตรา 1476 (6)  คดีนี้จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น