วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.26/2544


ยช.26/2544    โจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลยตามบันทึกข้อความโดยมีรายละเอียดที่มาว่า บุตรโจทก์และบุตรบุญธรรมจำเลยตกลงแต่งงานกัน แต่อยู่กินฉันสามีภริยาเพียง  17 วันแล้วแยกกัน โจทก์จึงเรียกค่าสินสอดและสร้อยคอทองคำคืน  จำเลยตกลงยินยอมชดใช้ให้  สัญญาดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับกรณีไม่มีการสมรสเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 อันเป็นบทบัญญัติในบรรพ  5  จึงถือว่าเป็นคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น