วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.5/2544


ยช.5/2544    โจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อบังคับให้ชำระเงินตามสัญญาแบ่ง

ทรัพย์สิน  จำเลยให้การว่า สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะโดยไม่ได้โต้แย้ง

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพิ่งยกเป็น

ประเด็นข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์ของจำเลย อันเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะ

พิจารณาปัญหานี้  ศาลอุทธรณ์ไม่อาจส่งให้ประธานศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย 

แม้ศาลอุทธรณ์ส่งมา ประธานศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้ เนื่องจากไม่เข้า

หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น