วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.6/2544


ยช.6/2544    การที่โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ทั้งสาม โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสามมีสัญญาหมั้นต่อกัน และโจทก์ทั้งสามบอกเลิกสัญญาหมั้น เนื่องจากกรณีมีเหตุสำคัญเกิดจากจำเลยที่ 3  คู่หมั้น เป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1437,  1439, 1440, 1443 และ 1444   อันถือได้ว่าเป็นคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรส  จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  มาตรา  11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น