วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7/2543 (คป)(ยช)


7/2543 (คป) (ยช)    คำฟ้องของโจทก์ที่ขอแบ่งบ้านที่โจทก์จำเลยร่วมกันปลูกสร้างก่อนทำการสมรสโดยเจตนาให้เป็นเรือนหอ  เป็นการฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว คำฟ้องส่วนนี้จึงเป็นคดีครอบครัว  ส่วนคำฟ้องที่ขอเรียกคืนเงินดาวน์รถยนต์จากจำเลยซึ่งเป็นเงินที่โจทก์ชำระหลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว เป็นคำฟ้องเรียกคืนทรัพย์สิน มิใช่คดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว  อย่างไรก็ตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนนี้ก็สืบเนื่องต่อมาจากการอยู่ร่วมกันภายหลังจดทะเบียนหย่า  จึงเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับการขอแบ่งสินส่วนตัวของโจทก์ ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันชอบที่จะเสนอคำฟ้องส่วนนี้ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ด้วย (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น