วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่11080/2553


11080/2553   การกระทำความผิดฐานเป็นตัวการนั้น ผู้เป็นตัวการต้องมีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดและร่วมกระทำส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในการกระทำที่รวมกันเป็นความผิดขึ้นหรือมีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ แต่ตามพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 มีการกระทำหรือพฤติการณ์ในการหลอกลวงหรือพูดชักชวนราษฎรหรือผู้เสียหายให้หลงเชื่อ เพื่อให้ไปสมัครเข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของทางราชการกับจำเลยที่ 1 และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้เรียกรับเงินจากราษฎรหรือผู้เสียหายแต่อย่างใด ส่วนการที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับมอบเอกสารและเป็นผู้ทำบัญชีรายชื่อผู้เสียหายที่นำเงินมาชำระแก่จำเลยที่ 1 รวมทั้งเคยช่วยพูดผัดผ่อนขณะที่มีผู้เสียหายบางรายไปติดต่อของทราบกำหนดเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการโดยอ้างว่าจะได้เลี้ยงกุ้งในไม่ช้า และการทำการร่วมกันฉ้อโกงเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ  แต่พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นเพียงการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 1 กับพวกในการกระทำความผิดคดีนี้ จำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้สนันสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเท่านั้น(ม.86)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น