วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี แยกเป็นรายวิชา


วิชา  อาญา

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 280 หน้า ราคา 280 บาทวิชา  แรงงาน

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 127 หน้า ราคา 120 บาทวิชา  ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 108 หน้า ราคา 100 บาท
วิชา  ภาษี

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 76 หน้า ราคา 70 บาท
วิชา  รับขนของทางทะเล

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 33 หน้า ราคา 30 บาท
วิชา  ปกครอง

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 22 หน้า ราคา 20 บาท
วิชา  พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 23 หน้า ราคา 20 บาท

วิชา  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 22 หน้า ราคา 20 บาท
วิชา  พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 15 หน้า ราคา 10 บาท


วิชา  พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 128 หน้า ราคา 120 บาท

วิชา  วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 218 หน้า ราคา 210 บาท

วิชา  วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 189 หน้า ราคา 190 บาทวิชา  พยานหลักฐาน(อาญา)

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 75 หน้า ราคา 75 บาท
วิชา  พยานหลักฐาน(แพ่ง)

เนื้อหาประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา(ฎีกาย่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2555 จำนวน 133 หน้า ราคา 130 บาท

ศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ 
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com  ครับ