วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่11530/2553


11530/2553     ภายหลังจากที่จำเลยที่ 1  และที่ 2  นำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กลุ่มของนายทุนที่เป็นเจ้าของเมทแอมเฟตามีนมอบหมายให้จำเลยที่  3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ดำเนินการส่งมอบเมทแอมเฟตามีนให้แก่ตน ซึ่งจำเลยที่ 3 ได้ร่วมดำเนินการตั้งแต่การโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายให้จำเลยที่ 1 นำเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้แก่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 1 ได้นำเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้แก่จำเลยที่ 3 ตามที่นัดหมายกันไว้ แม้ขณะถูกจับกุมจำเลยที่ 3 กำลังตรงเข้ามาเพื่อที่จะรับเมทแอมเฟตามีน ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการต่อเนื่องกันของกลุ่มคนร้าย โดยมีเจตนาร่วมกันมาตั้งแต่ภายหลังจากมีการนำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นลักษณะการกระทำความผิดที่เป็นขบวนการโดยมีการแบ่งงานกันทำ จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนของกลางซึ่งมีจำนวนสารบริสุทธิ์รวม 165,161 กรัม อันต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายเด็ดขาดว่าเป็นการมีไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย(ป.อ.ม.83)
                       จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 4,935 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยเกิดเหตุที่ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และจำเลยที่ 3 ยังกระทำความผิดโดยลำพังฐานมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1 เม็ดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจำเลยที่ 3 ถูกจับกุมได้ที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ 3 กระทำความผิดหลายกรรมในท้องที่ต่าง ๆ กัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย จึงมีอำนาจสอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น