วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4001/25494001/2549เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสัญญาจ้างเหมาปลูกสร้าง

อาคารใช้ชื่อโครงการของจำเลย  และทำในวันเดียวกันที่สำนักงานขาย

ของจำเลยบุคคลผู้ลงชื่อในช่องผู้จะขายได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานใน

สัญญาจ้างเหมา  เชื่อว่าการทำสัญญาทั้งสองฉบับอยู่ในความรู้เห็นของ

จำเลยและบริษัท  ภ.  และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ทั้งโครงการ ทั้งใบเสร็จรับ

เงินก็ระบุว่าเป็นค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมกัน  พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้

ว่าบริษัท  ภ. เป็นตัวแทนเชิดของจำเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น