วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่8944/2553


8944/2553   โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตาม ป.อ. มาตรา 297  และตามทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวใช้กำลังทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตาม ป.อ. มาตรา 391 ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงในทางพิจารณาดังกล่าวมิใช่ข้อสาระสำคัญ และจำเลยที่  2 มิได้หลงต่อสู้ แม้โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2  ตาม ป.อ. มาตรา 297 โดยมิได้ขอให้ลงโทษตาม  ป.อ. มาตรา 391 มาด้วยก็ตาม ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็มีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ตาม ป.อ.มาตรา 391 ได้ เพราะถือว่าเป็นความผิดที่รวมอยู่ในบทมาตราที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสองและวรรคท้าย ประกอบมาตรา 215

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น