วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่9276/2553


9276/2553   จำเลยรู้อยู่แล้วว่าบัตรเครดิตที่จำเลยใช้ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบัตรเครดิตปลอม  เมื่อจำเลยนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมทั้งการที่จำเลยปกปิดชื่อจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อพนักงานผู้ขายโดยจำเลยเซ็นชื่อที่ปรากฏในบัตรว่าเป็นชื่อจำเลยซึ่งไม่ใช่ความจริง  เมื่อผู้ขายรู้ว่าบัตรเครดิตดังกล่าวเป็นบัตรเครดิตปลอม จึงไม่ส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่จำเลย จำเลยย่อมมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมและพยายามฉ้อโกงด้วย
                     วันเกิดเหตุจำเลยใช้บัตรเครดิตปลอมชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย  ผ. ผู้จัดการร้าน จ. ได้นำบัตรเครดิตดังกล่าวผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี) ของธนาคาร ก.  แล้ว  ซึ่งการนำบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี)  ของธนาคาร ธนาคารจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารผู้อกบัตรที่ประเทศอิสราเอล เมื่อธนาคารดังกล่าวได้รับแจ้งก็จะตัดวงเงินของลูกค้าไว้ก่อน  แต่ธนาคารประเทศอิสราเอลยังไม่ได้โอนเงินของลูกค้ามายังธนาคาร  ก.  เนื่องจากเจ้าของบัตรที่แท้จริงปฏิเสธรายการบันทึกการขายว่าตนไม่ได้ใช้ ธนาคาร ก. ซึ่งจ่ายเงินให้แก่ร้าน  จ. ไปแล้ว จึงเป็นผู้เสียหาย(ม.2(4))

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น