วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

9/2546 (คป) (ยช)


9/2546 (คป) (ยช)    การที่โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอ้างว่า บ้านและที่ดินพิพาทซื้อมาจากเงินสะสมส่วนตัวอันเป็นสินส่วนตัวของโจทก์  จำเลยให้การต่อสู้ว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยแต่ได้ชำระราคาบางส่วนจากเงินที่โจทก์ให้จำเลยตามหน้าที่ธรรมจรรยา  เช่นนี้เป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยพิพาทกันในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  ซึ่งต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา  1470  ถึงมาตรา 1474  คดีของโจทก์จึงเป็นคดีครอบครัวตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา  11(3)  อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น