วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่263/2553


263/2553   โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์แต่เมื่อศาลฎีกาพิจารณาได้ความว่า จำเลยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายอันเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 339  วรรคสามซึ่งมีโทษหนักขึ้น ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้  ไม่ถือเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย แต่จะกำหนดโทษจำเลยสูงกว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดไม่ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ประกอบมาตรา 229

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น