วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่4946/2553


4946/2553    แม้ก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งสองจะอยู่ร่วมกันและหลังจากผู้เสียหายพูดต่อว่าจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองจะเดินกลับไปด้วยกัน โดยจำเลยทั้งสองต่างถืออาวุธมีดเดินย้อนกลับมาพร้อมกัน แต่ขณะที่จำเลยที่ 1 ลงมือฟันผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 ยืนถืออาวุธมีดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50  เมตร และไม่ได้เคลื่อนไหวให้เข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุ  จึงอยู่ไกลเกินไปในลักษณะที่จะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือจำเลยที่ 1  หากเกิดอุปสรรคอันอาจมีขึ้นได้ทันท่วงที  โดยโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้ฟังได้ว่าการที่จำเลยที่ 2 ยืนในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการช่วยดูต้นทางหรือยืนคุมเชิงหรือให้กำลังใจหรือช่วยเหลือให้ความสะดวกด้วยวิธีใดซึ่งจำเลยที่  1 จะได้รับประโยชน์จากการที่จำเลยที่ 2 กระทำดังกล่าว  ทั้งจำเลยที่ 2  เป็นประชาชนธรรมดาไม่มีหน้าที่หรือมีความสัมพันธ์ใดที่จะต้องป้องกันมิให้จำเลยที่ 1 ไปทำร้ายผู้เสียหาย  พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวไม่พอฟังว่า จำเลยที่ 2  เป็นผู้สนันสนุนให้จำเลยที่ 1 พยายามฆ่าผู้เสียหาย(ม.86)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น