วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่5288/2553


5288/2553   การกระทำที่เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนั้น ในส่วนของการกระทำจะต้องเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานผู้กระทำได้ใช้อำนาจในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่โดยตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำฟ้องแล้วจะเห็นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นเจ้าพนักงานดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินมีหน้าที่เพียงแนะนำประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดิน ดำเนินการเรื่องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและปฏิบัติราชการตาม ป.ที่ดินเท่านั้น หาได้มีอำนาจหน้าที่ในการขอตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะต้องไปดำเนินการเองด้วยไม่ การจูงใจผู้เสียหายเพื่อให้มอบเงินให้แก่จำเลยในการที่จำเลยจะดำเนินการเรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกจึงเป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ(ม.148)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น