วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่ 3012/2547


3012/2547    ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ด้านหน้าที่ข้อความระบุว่าผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 14.30 นาฬิกา  และที่ด้านหลังปรากฎว่ามีลายมือชื่อผู้พิพากษาสองนายลงลายมือชื่อไว้ด้วย จึงต้องฟังตามรายงานดังกล่าวว่าในวันเวลาดังกล่าวมีผู้พิพากษาสองนายนั่งพิจารณาคดีอันถือได้ว่าเป็นการนั่งพิจารณาครบองค์คณะตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(4) และมาตรา 26 แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น