วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.2/2545


ยช.2/2545    การที่โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส.  ยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเคยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส.  แต่อย่าขาดจากกันแล้ว โดยจำเลยฝ่าฝืนใช้นามสกุลของ ส. ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นกรณีที่โต้แย้งสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.  2505 มาตรา 12 ,มาตรา 13 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  18  จึงมิใช่คดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น