วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2/2545(คป) (ยช)


2/2545(คป) (ยช)    การที่โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. ยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเคยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. แต่หย่าขาดจากกันแล้วโดยจำเลยยังคงใช้นามสกุลของ ส. อยู่  ดังนี้  เป็นกรณีโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคลฯ มาตรา 12 ที่ให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามี และมาตรา 13 ที่ให้หญิงหม้ายโดยการหย่ากลับใช้นามสกุลเดิมของตน และ ป.พ.พ. มาตรา 18 พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว จึงไม่ใช่คดีครอบครัว ตาม พ.ร.บ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 11 (3) คดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น