วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.6/2545


ยช.6/2545    การที่โจทก์ซึ่งเคยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายยื่นฟ้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติการชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่า ซึ่งบันทึกดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทางทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1532 อันเป็นบทบัญญัติในบรรพ 5 ถือได้ว่าเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับครอบครัว  จึงเป็นคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น