วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.10/2544


ยช.10/2544    โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าเงินจำนวน 11,665,000 บาท ในบัญชีเงินฝากของ ว.  ซึ่งจำเลยเบียดบังไปนั้นเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับ ว.  เมื่อ ว. ถึงแก่ความตาย จำเลยกระทำการปลอมพินัยกรรมว่า ว. ยกทรัพย์สินให้แก่จำเลยทั้งหมด ซึ่งเป็นการทำพินัยกรรมเกินกว่าส่วนของ ว. ส่วนที่ดินจำเลยนำเงินที่ลูกหนี้ ว. นำมาชำระไปซื้อมาในชื่อของจำเลย จำเลยให้การว่า เงินในบัญชีเงินฝากเป็นสินส่วนตัวของ ว. ส่วนที่ดินจำเลยซื้อมาภายหลัง ว. ถึงแก่ความตาย คดีจึงมีประเด็นพิพาทว่า ทรัพย์สินตามฟ้องเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์และ ว. หรือไม่  จึงเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ  5  คดีของโจทก์จึงเป็นคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา  11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น