วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.16/2544


ยช.16/2544    โจทก์ซึ่งเป็นผู้อนุบาลของ  ธ.  ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโดยอ้างว่าจำเลยใช้กลฉ้อฉลหลอกลวงให้ ธ. ทำนิติกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่า ธ.  เป็นโรคสมองเสื่อมและเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะผู้อนุบาล ใช้สิทธิฟ้องเพื่อบอกล้างนิติกรรมซึ่งคนไร้ความสามารถกระทำไปอันเป็นโมฆียะให้ตกเป็นโมฆะ  ซึ่งเป็นกรณีต้องตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2  บุคคล  มาตรา 29 และลักษณะ 4 นิติกรรม หมวด 3 โมฆะกรรมการและโมฆียะกรรม  มาตรา 175(2)  อันเป็นการเพิกถอนนิติกรรมโดยทั่วไป  ดังนั้น  จึงไม่ใช่คดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น