วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.15/2544


ยช.15/2544    โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท  โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในที่ดินดีกว่าจำเลยเนื่องจากโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิในการเช่าที่ดินเพื่อการทำนาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524  ดังนั้น ข้อหาของโจทก์ คือ สิทธิในการเช่านาและจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์  แต่สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ได้มาระหว่างสมรส ย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 (1)  ดังนั้น  จึงเป็นกรณีเกิดข้อโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งเป็นสามีภริยาว่า ผู้ใดมีอำนาจจัดการสินสมรสตามบทบัญญัติมาตรา 1476 อันเป็นบทบัญญัติในบรรพ  5 ว่าด้วยครอบครัว จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น