วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.21/2544


ยช.21/2544    โจทก์กับจำเลยไม่ได้เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่หลังจากโจทก์จำเลยไม่ได้อยู่กินฉันสามีภริยาได้ทำบันทึกข้อตกลง ตกลงจะชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู และจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรให้แก่เด็กชาย ด. เช่นนี้   การที่โจทก์ยื่นฟ้องและขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงในการจดทะเบียนรับเด็กชาย ด.  เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555  รวมอยู่ด้วย จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 อันถือได้ว่าเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534 มาตรา  11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น