วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.20/2544


ยช.20/2544    โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาโดยขณะกระทำความผิดจำเลยที่ 1 อายุ 18 ปีเศษ  พ้นจากการเป็นเยาวชน แต่ถ้าศาลจังหวัดนครราชสีมาที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาพิจารณาโดยคำนึงถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิต และนิสัยแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นยังคงมีสภาพเช่นเดียวกับเด็กหรือเยาวชน ย่อมมีอำนาจสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอำนาจและให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชนได้  ดังนั้น  เมื่อศาลจังหวัดนครราชสีมายกคำร้องขอโอนคดีของจำเลยที่ 1 จึงถือว่าศาลจังหวัดนครราชสีมาใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว  คดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) (2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น