วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.2/2544


ยช.2/2544    โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนความเสียหายจากจำเลยโดยอ้างเหตุว่า จำเลยเป็นชู้ร่วมประเวณีกับภริยาโจทก์ อันเป็นการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรคสอง  ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 5 เป็นการเฉพาะ ทั้งเป็นคดีที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มิใช่คดีละเมิดธรรมดาทั่วไป  คดีของโจทก์จึงเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลที่เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันถือว่าเป็นคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา  11(3) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น