วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.24/2544


ยช.24/2544    การที่โจทก์ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลย  โดยอ้างเหตุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ซึ่งให้จำเลยเข้าชื่อไว้แทน  เป็นกรณีอ้างว่าเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1471 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทางทรัพย์สิน  ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา  1470 ถึง 1474  อันเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 11 (3) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น