วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่13673/2553


13673/2553   โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้ว  จึงมีความหมายว่าได้มีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพโดยไม่คัดค้านหรือนำสืบเป็นข้อต่อสู้ไว้ถือว่าไม่มีข้อโต้เถียงกัน  ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังตามฟ้องว่าการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยเพิ่งยกข้อเท็จจริงว่าการสอบสวนไม่ชอบขึ้นมาคัดค้านในชั้นอุทธรณ์  จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น  จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น