วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.10/2545


ยช.10/2545    การที่โจทก์ที่ 1  ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ ท. ซึ่งเคยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายขอแบ่งที่ดินพิพาท  อ้างว่าเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 และ ท. จำเลยให้การต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของ ท. จึงเป็นคดีที่โจทก์ที่ 1 และจำเลยพิพาทกันในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1470 ถึง 1474  จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11(3)
                      ส่วนที่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ ท. ขอแบ่งที่ดินพิพาทในฐานะ ทายาทโดยธรรม แม้จะมิใช่คดีครอบครัว แต่เป็นการขอแบ่งที่ดินพิพาทแปลงเดียวกัน  และยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ ท. เช่นกัน  ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 พระราบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา  6 ดังนั้น  โจทก์จึงชอบที่จะเสนอคำฟ้องส่วนนี้ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น