วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1555-1558/2553


1555-1558/2553   โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมไปจากโจทก์ในวาระต่างๆแยกเป็นรายสำนวน   การพิจารณาว่าคดีใดอยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษา  จึงต้องพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทเป็นรายสำนวน   แม้ภายหลังศาลชั้นต้นจะสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเข้าด้วยกันจนเป็นเหตุให้จำนวนทุนทรัพย์ที่รวมเข้าด้วยกันเกิน 300,000 บาทก็ตาม   แต่ก็ต้องถือว่าคดียังอยู่ในอำนาจของศาลแขวงหรือผู้พิพากษาคนเดียวที่จะพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25(4)

[ข้อสังเกตุ  ถ้ามีการฟ้องคดีกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมหลายฉบับเป็นหลายสำนวน  ต้องถือทุนทรัพย์แต่ละสำนวนเป็นหลัก  แต่ถ้ามีการฟ้องคดีกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมหลายฉบับมาในสำนวนคดีเดียวกัน  ต้องถือสัญญากู้ยืมทุกฉบับรวมกันเป็นทุนทรัพย์ในคดีนั้น]
 http://deka-by-mrt.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น